BT Medicals

nordics & baltics

BT Medicals er distributionspartner for Cells+Tissuebank Austria (C+TBA) for Skandinavien og de baltiske lande.

C+TBA har over 20 års erfaring med at erhverve, udvikle, behandle og distribuere allogent væv af menneskelig oprindelse til det menneskelige bevægeapparat. I dag er det en af de førende vævsbanker i Europa (www.ctba.at)

BT Medicals kan trække på hele porteføljen og viden om C+TBA og derved garantere tilgængeligheden af allogene transplantationer til ortopædi, traumatologi, rygsøjlekirurgi og sportsmedicin på grund af den solide og stadigt voksende donorvolumen af C+TBA.

Europæisk

Indsamling, undersøgelse, behandling, levering og distribution udføres i overensstemmelse med europæiske regler.

Naturlig

Bearbejdet menneskeligt væv

Højt regenereringspotentiale

               Gentle cleaning with volatile reagents. Preservation of the natural bone structure and collagen.

Bevist

High quality products with a record of clinical success.

Specifik & ren

Produkter med forskellige størrelser, strukturer og sammensætninger (f.eks. ren spongeknogle) til forskellige kliniske krav og indikationer.

Praktisk

Viable for 5 years. Ready to use. Rapid rehydration.

Sikker

Donorhistorie, validerede serologiske og mikrobiologiske undersøgelser samt valideret inaktivering af vira og bakterier under Allotec-behandling.​


Our Products

Ensamble of Granules and Cubes

Granulat & blokke

Find ud af mere   

Ensamble of shaped grafts

Tilpassede knogler 

Find ud af mere  

Alle transplantater, der tilbydes af BT Medicals, er baseret på donorvæv fra europæiske lande, som har implementeret alle relevante EU-direktiver i national lovgivning.

Knoglevæv udtages ved hjælp af en standardiseret procedure i certificerede donorcentre eller af mobile donationshold. Vævsdonationer kan kun udføres med donorens skriftlige samtykke og efter bekræftelse af donorens gode helbredstilstand, som fastlagt ved hjælp af meget selektive eksklusionskriterier vedrørende anamnese, serologisk og mikrobiologisk testning. Al vævsdonation er strengt frivillig og ikke vederlagt.​


Find ud af mere om vore produkter

Omfattende oversigt over allogene vævstilbud