BT Medicals

nordics & baltics

BT Medicals er distribusjonspartner for Cells+Tissuebank Austria (C+TBA) for Skandinavia og de baltiske landene.

C+TBA har over 20 års erfaring med å anskaffe, utvikle, behandle og distribuere allogent vev av menneskelig opprinnelse for det menneskelige muskel- og skjelettsystemet. I dag er det en av de ledende vevsbankene i Europa (www.ctba.at)

BT Medicals kan trekke på hele porteføljen og kunnskapen om C+TBA og dermed garantere tilgjengeligheten av allogene transplantasjoner for ortopedi, traumatologi, ryggradskirurgi og idrettsmedisin på grunn av det solide og stadig voksende donorvolumet av C+TBA.

Europeisk

Innsamling, undersøkelse, behandling, tilveiebringelse og distribusjon utføres i samsvar med europeiske forskrifter.

Naturlig

Bearbeidet menneskelig vev

Høyt regenereringspotensial

               Gentle cleaning with volatile reagents. Preservation of the natural bone structure and collagen.

Påvist

High quality products with a record of clinical success.

Spesifikt og rent

Produkter med ulike størrelser, strukturer og sammensetninger (f.eks. rent spongøst bein) for ulike kliniske krav og indikasjoner.

Praktisk

Viable for 5 years. Ready to use. Rapid rehydration.

Sikker

Donorhistorie, validerte serologiske og mikrobiologiske undersøkelser samt validert inaktivering av virus og bakterier under Allotec-prosessering.


Our Products

Ensamble of Granules and Cubes

Granuler og kuber

Finne ut mer 

Ensamble of shaped grafts

Formede transplantater

Finne ut mer  

Application Aid with cylinder

Applikationer 

Finne ut mer  

Alle transplantater som tilbys av BT Medicals er basert på donorvev fra europeiske land som har implementert alle relevante EU-direktiver i nasjonal lovgivning.

Benvev fremskaffes ved hjelp av en standardisert prosedyre i sertifiserte donorsentre eller av mobile donasjonsteam. Vevsdonasjoner kan bare utføres med skriftlig samtykke fra giveren og etter bekreftelse av donors gode helsestatus, bestemt ved hjelp av svært selektive eksklusjonskriterier for anamnese, serologisk og mikrobiologisk testing. All vevsdonasjon er strengt frivillig og ikke betalt.


Finn ut mer om produktene våre

Omfattende oversikt over allogent vevstilbud