BT Medicals

nordics & baltics

BT Medicals är distributionspartner för Cells+Tissuebank Austria (C+TBA) för Skandinavien och de baltiska länderna.

C+TBA har över 20 års erfarenhet av att förvärva, utveckla, bearbeta och distribuera allogen vävnad av mänskligt ursprung för det mänskliga muskuloskeletala systemet. Idag är det en av de ledande vävnadsbankerna i Europa (www.ctba.at)

BT Medicals kan dra nytta av hela portföljen och kunskapen om C+TBA och därigenom garantera tillgången till allogena transplantationer för ortopedi, traumatologi, ryggradskirurgi och idrottsmedicin tack vare den solida och ständigt växande donatorvolymen av C+TBA.

Europeiska

Insamling, undersökning, bearbetning, tillhandahållande och distribution utförs i enlighet med europeiska regler.

Naturlig

Bearbetad mänsklig vävnad

Hög regenereringspotentiall

               Gentle cleaning with volatile reagents. Preservation of the natural bone structure and collagen.

Bevisad

High quality products with a record of clinical success.

Specifik & ren

Produkter med olika storlekar, strukturer och sammansättningar (t.ex. rent spongiöst ben) för olika kliniska krav och indikationer.

Bekväm

Viable for 5 years. Ready to use. Rapid rehydration.

Säker

 Donor historik, validerade serologiska och mikrobiologiska undersökningar samt validerad inaktivering av virus och bakterier under Allotec-bearbetning.​


Our Products

Ensamble of Granules and Cubes

Granulat och kuber

Ta reda på mer 

Ensamble of shaped grafts

Formade transplantat 

Ta reda på mer ​  

Alla transplantat som erbjuds av BT Medicals är baserade på donatorvävnader från europeiska länder som har implementerat alla relevanta EU-direktiv i nationell lagstiftning.

Benvävnad tillvaratas med hjälp av ett standardiserat förfarande i certifierade donatorcenter eller av mobila donationsteam. Vävnadsdonationer kan endast utföras med givarens skriftliga samtycke och efter bekräftelse av givarens goda hälsotillstånd, vilket fastställts med hjälp av mycket selektiva uteslutningskriterier avseende anamnes, serologiska och mikrobiologiska tester. All vävnadsdonation är helt frivillig och ingen ersättning.


Ta reda på mer om våra produkter

Omfattande översikt över allogena vävnadserbjudanden