Om oss

 

Cell structure

BT Medicals

BT Medicals erbjuder allogena transplantationer av mänskligt ursprung till Skandinavien och de baltiska länderna. Baserat i Lund ansöker vi om licens som mjukpappersbank i Sverige. De allogena transplantat som erbjuds av BT Medicals är främst för användning inom områdena ortopedi, trauma, ryggradskirurgi och idrottsmedicin.

BT Medicals bedriver sin verksamhet i enlighet med de europeiska direktiven 2004/23/EC, 2006/81/EC och 2006/17/EC, samt enligt lokal lagstiftning i de skandinaviska och baltiska länderna.

En grupp högt kvalificerade experter är kopplade till BT Medicals.

Vår vävnadsbankspartner, C+TBA, är specialiserad på mänsklig benvävnad. Det är en av få benbanker i Europa som stöder och kontrollerar hela processen, från tillvaratagande och bearbetning av allogen vävnad till distributionen av allogena transplantationer av lokala servicepartners. Således sätter C+TBA kvalitetsstandarder, vilket säkerställer överensstämmelse med tydligt definierad produktkvalitet.